Izjava o privatnosti

 
Ovom Izjavom o privatnosti želimo Vas detaljno informirati sa politikom zaštite Vaših osobnih podataka prilikom njihovog prikupljanja putem naših web stranica, te njihove obrade i čuvanja, a Isto tako i sa svim Vašim pravima vezanim uz osobne podatke koje nam povjeravate. 

Također Vas želimo upoznati sa primjenom kolačića (cookies) na uređajima putem kojih pristupate našim web stranicama.
Molimo Vas da izjavu pozorno pročitate i prihvatite ukoliko ste sa njom suglasni.

Pravni okvir
Matulji Tours d.o.o. oduvijek sa velikom pažnjom pristupa problemu zaštite osobnih podataka svojih korisnika kao jednom od temeljnih zadataka za stjecanje i očuvanje povjerenja. U želji da jamčimo punu sigurnost podataka kako to nalaže pravna regulativa kroz Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), detaljno smo definirali politiku zaštite osobnih podataka, te proveli niz pravnih i tehničkih mjera za njezinu primjenu, a sa ciljem pune usklađenosti sa navedenim propisima.

Svrha obrade osobnih podataka
Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka na našim stranicama je u cilju ostvarenja naše osnovne djelatnosti, pružanja usluga u turizmu. Prikupljamo samo minimalan broj nužno potrebnih podataka za pružanje slijedećih usluga :

 1. Upiti za ponude i rezervacije za jednodnevne izlete, Europska putovanja i daleka putovanja :
  Prikupljaju se : ime, prezime, email, broj telefona
 2. Upiti za ponude i rezervacije za smještaj na Jadranu, putovanja Mediteranom, krstarenja, skijanja, wellness, sport i tečajeve stranih jezika :
  Prikupljaju se : ime, prezime, email, broj telefona
 3. Prijava na newsletter u svrhu informiranja o novostima i akcijskim ponudama :
  Prikupljaju se : email

Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu obrade za koju su nam povjereni i za koju postoji suglasnost davatelja.

Sigurnost i tajnost osobnih podataka
Podaci se prikupljaju preko internet poslužitelja u strogo kontroliranom sigurnom okruženju, maksimalno zaštićeni od neovlaštenih pristupa i neovlaštene upotrebe. Protok informacija od uređaja korisnika do poslužitelja vrši se korištenjem HTTPS protokola kojim se podaci kriptiraju za vrijeme prijenosa kako bi i u tom segmentu bili potpuno zaštićeni od bilo kojeg oblika zloupotrebe. Po preuzimanju sa Internet poslužitelja podaci se čuvaju na zaštićenim računalima u enkriptiranim zbirkama osobnih podataka.

Dostupnost podataka trećim licima
Usluge u turističkoj djelatnosti su složene i uvijek uključuju veći broj sudionika. Da bi mogli u potpunosti realizirati usluge koje Vam pružamo nužno je da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim subjektima koji sudjeluju u tom procesu. Broj subjekata kojima su podaci dostupni varira zavisno o usluzi, a može uključivati slijedeće subjekte : avioprijevoznike, autobusne prijevoznike, ugostiteljske objekte, smještajne objekte, druge putničke ili turističke agencije, te osiguravatelje. Pri tome se prosljeđuje samo minimalan broj podataka neophodan za ostvarivanje usluge tog subjekta kao djela cjelokupne usluge koju Matulji Tours d.o.o. pruža Vama.
Vaši osobni podaci mogu biti dostupni tvrtkama iz informatičkog sektora angažiranih od strane Matulji Tours-a sa svrhom pružanja usluga razvoja i održavanja aplikativnog softvera kojim se koristimo, usluga održavanja i sigurnosti lokalnih računala, te usluga Internet poslužitelja i cloud pohrane podataka. Tvrtke angažirane na navedenim uslugama jesu pouzdani partneri sa ugovornom obvezom čuvanja tajnosti podataka i pridržavanja pravne regulative iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

 • Osobni podaci korisnika ustupljeni u svrhu upita za ponude i rezervacije čuvaju se 3 godine.
 • Osobni podaci korisnika ustupljeni u svrhu primanja newslettera sa informacija o novostima i akcijskim ponudama čuvaju se do povlačenja suglasnosti od strane korisnika.

Ukoliko se koriste u statističke svrhe sa ciljem unapređenja razine naše usluge podaci se anonimiziraju na način da gube svaku poveznicu sa konkretnom osobom.

Prava korisnika 
Korisniku je zajamčen niz prava vezano uz čuvanje i obradu osobnih podataka. 

To su slijedeća prava :
• Smiju biti korišteni oni osobni podaci koji su navedeni pod Svrhom obrade podataka u ovom dokumentu i točno za opisanu svrhu.
• Korisnik ima pravo informiranja u najkraćem mogućem roku koji se osobni podaci čuvaju i u koju svrhu se čuvaju.
• Korisnik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka.
• Korisnik ima pravo informiranja o sigurnosno-tehničkim mjerama zaštite osobnih podataka.
• Korisnik ima pravo povlačenja suglasnosti o obradi vlastitih osobnih podataka tj. pravo na zaborav.
• Korisnik ima pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

Bilo kojeg od ovih prava moguće je ostvariti u svakom trenutku :
• Pozivom na broj telefona +385 051 275 055
• Slanjem zahtjeva na email adresu info@matuljitours.hr
• Slanjem zahtjeva na adresu : Matulji Tours d.o.o., Trg M. Tita 3, 51211 Matulji.

Upotreba kolačića (cookies)
Naše web stranice koriste dvije vrste kolačića.

 1. Vlastite kolačiće - Oni su integralni dio web prezentacije čija namjena je manipulacija podataka o sesijama korisnika. Kratkotrajnog su karaktera tj. traju isključivo dok je korisnik logiran na web stranice.
 2. Kolačići treće strane - Matulji Tours služi se statistikom Google Analytics sa ciljem dobivanja statističkih podataka o posjećenosti i načinu uporabe stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Sve detalje o korištenu kolačića Google Analytics moguće je vidjeti na lokaciji : http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Ako korisnik nije suglasan s korištenjem kolačića moguće ih je veoma jednostavno izbrisati ili spriječiti trajno njihovo korištenje na svojem računalu ili mobilnom uređaju kroz postavke preglednika. Detaljne informacija o upravljanju kolačićima moguće je pronaći u uputama preglednika ili na lokaciji : www.allaboutcookies.org.
Sprečavanje upotrebe kolačića može uzrokovati nepravilnosti u radu web stranica.


Ova izjava o privatnosti važeća je od 25.05.2018. godine.